İLETİŞİM

TEMA

GÖÇ: Mekan-Aidiyet İster ‘gönüllü’ olsun ister ‘zorunlu’, göç, bir yer değiştirmedir. Yaşadığımız coğrafyanın insanlık tarihindeki birçok göçlere yakından tanıklık etmiş olması, bu toprakların medeniyetler beşiği adıyla anılmasını sağlamıştır. Günümüzde göçün, doğal nedenlerin dışında insan faktörü ile artması dikkat çekicidir ve toplumları, kültürleri, coğrafyaları etkilemesi kaçınılmazdır. Dol [...]

Devamını Oku

TARİHLER

Kongre Tarihi
19 - 21 Ekim 2016

Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kabul İlanı

*Sözel bildiri ve Poster bildiri sonuçlarının açıklanması 2 Ağustos 2016
tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri ve Poster Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
20 Eylül 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Gelen genişletilmiş özetli tam metinler kongre editörlerinin denetiminden geçeceğinden bu tarihten sonra gelen tam metinler kabul edilmeyecektir.

Sergi Eser Kabul İlanı
*Workshop ve Eser Kabul sonuçları 2 Ağustos 2016 tarihinde açıklanacaktır.

Sergi Eser Teslim Tarihi
1 Eylül 2016 – 1 Ekim 2016

Workshop Kabul İlanı
12 Temmuz 2016

Workshop Bilgilerinin Gönderim Tarihi
1 Eylül 2016 – 1 Ekim 2016
 

Devamını Oku

DUYURULAR

-Online Bildiri Kitabı, Kongre Bildiri Kitabının Tam Metni ve sergi Kataloğu Basın ve Medya Sekmesi Altında Yer almaktadır.

-Kongre Programına ulaşmak için tıklayınız...

-Poster Bildiri Sunumu'nda kullanılacak logolar için tıklayınız  DeuGsfKongre / İzmirLogo

- II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi Sergisi kapsamında Sanat Kurulu üyelerimiz tarafından yapılan değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

-Sözel bildiri ve Poster bildiri sonuçlarının açıklanması 2 Ağustos 2016
tarihine kadar uzatılmıştır.

-Workshop ve Eser Kabul sonuçları 2 Ağustos 2016 tarihinde açıklanacaktır.

-Kongre Katılım Ücretleri Merkez Bankası’nın 15 Temmuz 2016 tarihli Euro
kuru 3,2160 TL ile sabitlenmiştir.

-Erken ödeme katılım ücreti için tarih 17 Ağustos 2016 'ya kadar uzatılmıştır.

Devamını Oku