İLETİŞİM

ÇAĞRI : REKTÖR

REKTÖRÜN MESAJI

Dokuz Eylül Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana İzmir’in; ülkemizin ve insanlığın yararına önemli hizmetlerde bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültemiz de bu süreçte üzerine düşen görevi başarı ile yerine getirmektedir. Sanat ve Tasarım eğitiminde ülkemizin önde gelen kurumlarından biri olan Güzel Sanatlar Fakültemiz, kuruluşunun 42. Yılında sanat/tasarım ve bilimsel alandaki yenilikçi çalışmalarını Türkiye ve  dünya ile buluşturmak, eğitime çağdaş açılımlar kazandırmak için ‘Göç’ teması ile Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’nin  ikincisini düzenlemektedir.

19 – 21 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongremizde, yeni fikirler geliştirilmesi için zemin oluşturması amacıyla ‘göç’ kavramı zaman, mekân ve aidiyet olguları merkeze alınarak irdelenecektir. Bildiriler, makaleler, sergilerle, sanat/tasarım ve bilimle ilişkili herkesi bir araya getirmeyi, akademisyen ve araştırmacıların dikkatini çekmeyi hedefleyen kongre, öğrencilerimiz açısından da heyecan verici bir öğrenme süreci olacaktır. Yapılacak her çalışmanın yayın olarak belgeleneceği kongrede, kongre kapsamındaki jürili sergi de katalog olarak basılacaktır. Göç olgusuna, sanat/tasarım ve bilimsel açıdan ciddi değerlendirme imkânı yaratacağına inandığım kongrenin, ulusal ve uluslararası sanat/tasarım ve bilim camiasında hedeflerine ulaşabilmesi dileğiyle başarılar diliyorum.

 

Prof.Dr. Adnan Kasman