İLETİŞİM

KONGRE BAŞKANININ MESAJI

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Uluslararası Sanat ve Tasarım kongremizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Bildiriler, makaleler, atölye çalışmaları ve sergilerden oluşacak kongrenin hedefi; öğrencileri, eğitmenleri, araştırmacıları, okulları, eğitim sistemlerini ve farklı kültürleri bir araya getirerek, bu birliktelikten doğacak sentezlerle, sanat ve tasarım eğitimine bilimin ışığında yeni ufukların açılmasına katkı sağlamaktır. Kongremizin temasını “Göç” olarak belirledik. Göç; ister gönüllü, ister zorunlu olsun sonuçta bir yer değiştirmedir. Bu kavramı “mekân” ve “aidiyet” olgularını merkeze alarak sanat, tasarım ve bilime yansımaları açısından tartışıp, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak istiyoruz. Kısacası geçmişten günümüze dünya coğrafyasında ekonomik, politik ve toplumsal alanda önemli rol oynayan ve oynamaya da devam edecek olan “Göç” olgusunun sanatçı, tasarımcı ve bilim insanlarının çalışmalarındaki yansımalarını görmeyi hedefliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak; “Göç” hakkında sözü olan herkese ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıda bulunurken, sanat, tasarım ve bilimin ortak gücünü birlikte deneyimlemek üzere sizleri aramızda görmeyi umut ediyoruz.

Saygılarımla;
Prof. Halil YOLERİ