İLETİŞİM

ORGANİZASYON YAPISI

Onur Kurulu

•    Prof. Dr. Adnan Kasman, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
•    Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi Önceki Rektörü 
•    Prof. Mümtaz Sağlam, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Yürütme Komitesi
•    Kongre Başkanı Prof. Halil Yoleri, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
•    Başkan Yardımcısı Prof. Nesrin Önlü, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
•    Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Faik Kartelli, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
•    Yürütme Sekreteryası Rıza Özbek, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreteri

Danışma Kurulu
•    Prof. Halil Yoleri
•    Prof. Nesrin Önlü
•    Prof. Dr. Semih Çelenk
•    Prof. Dr. Ertan Yılmaz
•    Prof. Sevim Çizer
•    Prof. Dr. H. Yakup Öztuna
•    Prof. Nuray Ayhan
•    Prof. Mümtaz Sağlam
•    Prof. Dr. Cihan Işıkhan
•    Prof. Dr. Hülya Nutku
•    Prof. Dr. Gülay Sağlam
•    Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu
•    Doç. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin
•    Doç. Leyla Yıldırım
•    Yrd. Doç. Dr. Gökhan Birinci
•    Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir

Düzenleme Kurulu
•    Prof. Nesrin Önlü
•    Yrd. Doç. Dr. Faik Kartelli

Bilimsel Sekreterya
•    Doç. Ceren Bulut Yumrukaya
•    Yrd. Doç. Dr. Suat Vergili
•    Öğr. Gör. Gülcan Batur Ercivan
•    Arş. Gör. Fadliye Yılmaz
•    Arş. Gör. Elif Kurtuldu
•    Arş. Gör. Selma Kozak

Sanatsal Sekreterya
•    Yrd. Doç. A. Temel Köseler
•    Yrd. Doç. Bahadır Öztürk
•    Arş. Gör. Güler Oğuz
•    Arş. Gör. Ezgi Deniz Alpan

Danışma ve Düzenleme Kurulu Sekreteryası
•    Uzm. Mine İnanç Demir
•    Okt. Selim Martin

Editör Kurulu
•    Doç. Dr. Feyzi Korur
•    Yrd. Doç. Dr. Sadık Tümay
•    Yrd. Doç. Dr. Elif Tekin Gürgen
•    Yrd. Doç. Dr. Uğur Akıncı
•    Yrd. Doç. Filiz Adıgüzel Toprak
•    Yrd. Doç. Candan Güngör
•    Yrd. Doç. Korkut Öztekin
•    Yrd. Doç. Füsun Özpulat
•    Araş. Gör. Murtaza Talha Al
•    Araş. Gör.  Pınar Boztepe

Küratöryel Ekip
•    Doç. Sevgi Avcı
•    Yrd. Doç. Efe Türkel
•    Yrd. Doç. Borga Kantürk
•    Yrd. Doç. Neşem Ertan Ayata
•    Yrd. Doç. Dr. Atay Gergin
•    Yrd. Doç. Vedat KACAR
•    Arş. Gör. Özgür Özkan
•    Arş. Gör. Neda İsmail Atar
•    Arş. Gör. Ziyacan Bayar
•    Arş. Gör. Levent Ayata
•    Arş. Gör. Çağdaş Ülgen
•    Arş. Gör. Gözde Yenipazarlı Dinler

Workshop Ekibi
•    Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç¸
•    Yrd. Doç. Gonca Karavar
•    Yrd. Doç. Cemal MEYDAN
•    Öğr. Gör. Engin Doğan
•    Öğr. Gör. Pelin Dikmen
•    Arş. Gör. Onur Pelister 
•    Arş. Gör. Arzu Oto
•    Arş. Gör. Seval Alp
•    Arş. Gör. Şafak Çetin Özkan

Çeviriler
•    Öğr. Gör. Hilal Yılmaz
•    Öğr. Gör. Markus Berger

Front-End ve Back-End Web Yazılım
•    Mehmet Yıldırım

Web Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi
•    Anıl İsmail Güzeliş

Web Editörü
•    Turgay Turanlıoğlu
•    Öğr. Gör. Hilal Yılmaz 
•    Arş. Gör. Ziyacan Bayar
•    Özgür Şahin Kesen

Dokümantasyon
•    Yrd. Doç. Dr. Levent Berber
•    Öğr. Gör. Tülin Adanır
•    Öğr. Gör. İlke İlter
•    Arş. Gör. Özlem Demircan
•    Uzm. Erdem Acan

Basın ve İletişim Koordinatörlüğü
•    Yrd. Doç. Dr. Ozan Otan
•    Uzm. Sergül Bulut
•    Uzm. Kaner Kırmızı

Tasarım Koordinatörlüğü
•    Doç. Ceren Bulut Yumrukaya
•    Öğr. Gör. Mustafa Kula
•    Öğr. Gör. Emre Duygu
•    Arş. Gör. Betül Uslu Özkan
•    Arş. Gör. Ziyacan Bayar
•    Arş. Gör. Şerife Aslan Yavaşça
•    Arş. Gör. Mustafa Semih Şişman
•    Arş. Gör. Feyziye Özer

Konuk ve Ulaşım Koordinatörlüğü
•    Yrd. Doç. Dr. Sali Saliji
•    Yrd. Doç. Esra Kavcı Özdemir
•    Yrd. Doç. Dr. Emrah Suat Onat
•    Yrd. Doç. Dr. Dilaver Bayındır
•    Yrd. Doç. Dr. Nevbahar Göksel
•    Yrd. Doç. Dr. Zehra Zıraman
•    Öğr. Gör. Canan Erdönmez
•    Araş. Gör. S. Tuğba Arabalı Koşar
________________________________________