İLETİŞİM

TARİHLER

Kongre Tarihi
19 - 21 Ekim 2016

Bildiri ve Poster Bildiri Özet Kabul İlanı

*Sözel bildiri ve Poster bildiri sonuçlarının açıklanması 2 Ağustos 2016
tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri ve Poster Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
20 Eylül 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Gelen genişletilmiş özetli tam metinler kongre editörlerinin denetiminden geçeceğinden bu tarihten sonra gelen tam metinler kabul edilmeyecektir.

Sergi Eser Kabul İlanı
*Workshop ve Eser Kabul sonuçları 2 Ağustos 2016 tarihinde açıklanacaktır.

Sergi Eser Teslim Tarihi
1 Eylül 2016 – 1 Ekim 2016

Workshop Kabul İlanı
12 Temmuz 2016

Workshop Bilgilerinin Gönderim Tarihi
1 Eylül 2016 – 1 Ekim 2016